by acls us

Montage

Het Arbobesluit stelt in artikel 7.5 werkgevers verantwoordelijk voor onder meer de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers bij het werken met materieel, dit materiaal omvat ook uw magazijnstellingen. Volgens de ARBO-regeling moet u kunnen aantonen dat uw magazijnstellingen correct en regelmatig worden onderhouden en zodoende veilig zijn. Dit zal van cruciaal belang zijn indien het bij een ernstig ongeval komt tot een onderzoek naar de oorzaak. Meestal is een verkeerd gebruik op een reeds gebrekkig onderhouden installatie de oorzaak. Nimar Magazijninrichting bv zorgt ervoor dat uw stelling systematisch wordt gecontroleerd en onderhouden. Beschadigde onderdelen zullen z.s.m. worden vervangen door nieuwe zodat deze weer voldoen aan de juiste normen. Onze BMWT-keurmeesters zorgen voor een overzichtelijke beschrijving van de algemene toestand van de installatie en een overzicht van de te nemen maatregelen volgens een schaderapport. Mocht u meer vragen hebben over onze BMWT-keuring of magazijnstellingen, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.